LẦN 2: Gói 1: Xe Mitsubishi Pajero BKS: 50Z-7707 của Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!