(Lần 2. Đấu giá rút gọn) Lô hàng Quế của Công ty CP Prosi Thăng Long, mua bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm PJICO Vĩnh Phúc, bị tổn thất. Đấu giá 14h30 ngày 29/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!