Lần 2: Cáp đồng thu hồi, không có nhu cầu sử dụng của Viễn thông Cần Thơ đợt 3 năm 2022. Đấu giá lúc 14h30 ngày 29/7/2022.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!