Lần 2: Cáp đồng thanh lý đợt 1 năm 2022 đã thu hồi tại các TTVT trực thuộc Viễn thông Kiên Giang. Đấu giá 08h30 ngày 15/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!