Lần 2: Cáp đồng hư hỏng, không có nhu cầu sử dụng đã thu hồi đợt 2 năm 2022 của VNPT Bình Dương. Đấu giá 09h00 ngày 20/12/2022 giá

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký tham gia mua hồ sơ đấu giá