(Lần 2): Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại của Viễn thông Quảng Trị

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia