(Lần 2) 13 tài sản thanh lý của Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia