LẦN 2: 01 xe ô tô tải (PICKUP ca bin kép). Biển số: 70A-001.90 của Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng. Đấu giá 08h30 ngày 20/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!