LẦN 2: 01 xe ô tô hiệu TOYOTA, BKS 51A-3817, số loại HZJ80 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Đấu giá 08h30 ngày 01/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!