Hệ thống thang cuốn (01 thang lên, 01 thang xuống) của Công ty Quản lý tài sản Viettel – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội. Đấu giá 08h30 ngày 28/9/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!