Gói số 2: Vườn cây cao su thanh lý năm 2023 của Công ty TNHH MTV Bò Sữa TP.HCM. Đấu giá 09h30 ngày 13/11/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá