Gói 9: Xe ô tô con hiệu TOYOTA INNOVA G 8 chỗ, BKS: 68C-0834 đã qua sử dụng của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang. Đấu giá 10h40 ngày 17/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá