Gói 7: Xe ô tô con hiệu TOYOTA INNOVA V 8 chỗ, BKS: 68C-1034 đã qua sử dụng của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang. Đấu giá 10h00 ngày 17/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Khồng đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá