Gói 5: Xe ô tô 15 chỗ Toyota Hiace, Biển kiểm soát 51B-308.87 của Chi nhánh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá 13h30 ngày 23/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá