Gói 3: Xe Toyota Inova. Biển kiểm soát: 52U-9071 của Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng. Đấu giá 10h30 ngày 02/10/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia