Gói 3: Xe ô tô 15 chỗ Toyota Hiace, Biển kiểm soát 51B-306.22 của Chi nhánh Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – Công ty Thương mại Miền Nam. Đấu giá

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá