Gói 2: Xe ô tô TOYOTA INNOVA BKS: 52U – 0011 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam–Chi Nhánh 1. Đấu giá ngày 29/11/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!