GÓI 2: Xe ô tô TOYOTA INNOVA BKS: 52U – 0011 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1

Cuộc đấu giá đã kết thúc!