Gói 2: Xe ô tô Toyota Hiace, BKS: 72N-7791 thanh lý của Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí. Đấu giá 15h00 ngày 07/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!