Gói 2: Xe ô tô khách Toyota Hiace năm 2005, BKS: 53N-6739 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Sài Gòn. Đấu giá 10h00 ngày 06/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!