Gói 2: Xe ô tô con–Nhãn hiệu Toyota Altis, BKS: 52Y-4805 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Tây Sài Gòn.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!