Gói 2: Vườn cây cao su thanh lý tại Nông trường Bờ Ngoong, huyện Chư Sê, Nông trường Đoàn Kết, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Đấu giá 14h30 ngày 24/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!