Gói 16: Xe ô tô con hiệu TOYOTA ZACE SURE 8 chỗ, biển số đăng ký 68C-0848 đã qua sử dụng của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang. Đấu giá 14h40 ngày 17/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!