Gói 14: Xe ô tô con hiệu TOYOTA INNOVA G 8 chỗ, biển số đăng ký 68C-0989 đã qua sử dụng của Sở Tài chỉnh tỉnh Kiên Giang. Đấu giá 14h00 ngày 17/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!