Gói 13: Xe ô tô con hiệu TOYOTA INNOVA G 8 chỗ, biển số đăng ký 68C-0883 đã qua sử dụng của Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang. Đấu giá 13h40 ngày 17/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá