Gói 1: Xe ô tô Toyota Innova, BKS: 72N-3108 thanh lý của Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu dịch vụ Dầu khí. Đấu giá 14h00 ngày 07/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!