Gói 1: Xe ô tô HONDA CIVIC BKS: 51P – 9880 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam–Chi Nhánh 1. Đấu giá ngày 29/11/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!