Gói 1: Xe ô tô con hiệu TOYOTA ZACE 08 chỗ, biển số đăng ký 68C-0647 đã qua sử dụng của Sở Tài Chính tỉnh Kiên Giang. Đấu giá 08h00 ngày 17/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không đủ điều kiện tổ chức cuộc đấu giá