Gói 1: Xe Mitsubishi Pajero. Biển kiểm soát: 50Z-7707 của Công ty cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá