Gói 1: Hệ thống nguồn và thiết bị liên quan thuộc tàu 3D-CGG Amadeus (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTCS CGGV. Đấu giá 8h ngày 30/8/2022

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia