Gỗ, củi thu hồi từ Gói thầu số 16: Thi công phá dỡ công trình; di chuyển, chặt hạ cây xanh; dự án Khu Liên cơ quan Vân Hồ ĐG ngày 11/10/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!