Gỗ cây đứng các loại 3.061,2 m3 và củi 546,6 Ster của Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới. Đấu giá 14h ngày 30/3/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia