Lô 2: Điều hòa nhiệt độ hỏng không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 09h30 ngày 19/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra