Đấu giá thử nghiệm ngày 01/12/2021 – Gói 1: Vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Bò sữa TP.HCM

Cuộc đấu giá đã kết thúc!