[ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM] Lô tài sản gồm 15 xe ô tô của Công ty Thủy điện D. Đấu giá 13h00 ngày 24/02/2024

Cuộc đấu giá đang diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây