[ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM] Lô tài sản gồm 15 xe ô tô của Công ty Thủy điện C. Đấu giá 10h00 ngày 24/02/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!