[ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM] Lô tài sản gồm 15 xe ô tô của Công ty Thủy điện B. Đấu giá 11h00 ngày 27/01/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!