[ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM CHO KHÁCH HÀNG] Tài sản thanh lý của Công ty TNHH ABC đợt 5 năm 2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!