Đấu giá theo thủ tục rút gọn: 02 xe Ô tô khách của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Ô tô Tính Thành. Đấu giá 08h30 ngày 18/7/2024

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia