ĐẤU GIÁ RÚT GỌN: KHUÔN TRỤC IN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SEN VIỆT. ĐẤU GIÁ 14H30 NGÀY 18/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!