(Đấu giá lần 3) Lô vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ hư hỏng, lạc hậu, mất phẩm chất không sử dụng được của VNPT Cần Thơ. Đấu giá 9h ngày 25/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!