(Đấu giá lần 2) Lô vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ hư hỏng, lạc hậu, mất phẩm chất không sử dụng được của VNPT Cần Thơ. Đấu giá 9h30 ngày 26/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA