Đấu giá lần 2: Lô 02: Các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý khác của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Đấu giá 10h15 ngày 28/3/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia