Đấu giá lần 2: Lô 01: Các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý thuộc danh mục chất thải nguy hại của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Đấu giá 09h00 ngày 28/3/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra! Đăng nhập để đăng ký tham gia