Đấu giá lần 2: Cáp đồng Viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Đắk Lắk. Đấu giá 14h30 ngày 20/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá