Cột anten tự đứng cao 90m trên đồi Hàm Rồng của Vnpt Thanh Hóa. Đấu giá lúc 10h ngày 07/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!