THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ: Công cụ dụng cụ, vật tư thu hồi thanh lý của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!