Cây cao su thanh lý tại Nông trường Gò Dầu của Công ty CP cao su Tây Ninh. Đấu giá ngày 17/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có khách hàng tham gia