TẠM NGƯNG CHỜ THÔNG BÁO MỚI – Cây cao su thanh lý năm 2023 tại các Nông trường cao su thuộc Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 09h00 ngày 16/10/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Tạm ngưng chờ thông báo mới