Cáp viễn thông đã qua sử dụng, đã thu hồi về kho của Viễn thông Lâm Đồng. Đấu giá 08h30 ngày 13/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!